0543 554 54 11
0543 554 54 11
bilgi@sakaryatercume.com
HİZMETLERİMİZ
Yazılı Tercüme
 • Teknik Çeviri

  İnşaat, gıda, ziraat, endüstri, tekstil, otomotiv, kimya, enerji, lojistik, bilişim gibi alanlarda kullanım kılavuzları, mühendislik ve mimariye ilişkin metinler ve resmi belgelerin çevirisidir.

 • Ticari Çeviri

  Ticari sözleşmeler, ihaleler, ticari yazışmalar, muhasebe ve bankacılık belgeleri ve diğer ticari belgelerin asli formatına ve literatürüne uygun bir biçimde yapılan çevirisidir.

 • Hukuki

  Sözleşmeler, adli sicil kayıtları, mahkeme kararları, vekaletnameler, imza sirküleri, hukuk dalında yapılan yayınlar ve bu alandaki resmi belgelerin çevirisidir.

 • Tıbbi

  Sağlık ve sağlığa dair tüm hastalık türlerine dair belgeler, tıbbi cihaz kullanım kılavuzları, tıbbi içerikli yayın ve web sitelerinin çevirisidir. Tıp alanı çeviride en fazla uzmanlık isteyen alanlardan biri olduğundan, bu konuda uzun süreli tecrübeye sahip tercümanlar hizmet vermektedir.

 • Akademik

  Sosyal-Beşeri Bilimler, Fen Bilimleri, Tıp, Mühendislik, Finans, Edebiyat ve diğer tüm akademik alanlardaki makale, tez, kitap ve süreli yayın çevirileridir. Akademik metinler, konuları hasebiyle, ciddiyet ve titizlik gerektiren metinler olduğundan bu alanda yapılacak çevirilerde, ilgili tercümanda hem tecrübe hem de alanla ilgili özel birikim aranmaktadır.

 • Edebi

  Roman, hikaye, deneme, makale, fıkra, sohbet, eleştiri, hatıra, gezi yazısı, biyografi-otobiyografi, tiyatro, masal, çocuk kitapları ve şiir gibi edebi metin türlerinin çevirisidir. Edebi metin çevirileri, diğer tercüme türlerinde olduğu gibi alan tecrübesi gerektirmesinin yanı sıra, özel bir edebiyat ilgisi ve yazı yazma becerisi gerektirmektedir. Zira edebi metinlerde hem metni, hem de manayı ve bunlarla beraber belirli bir derecede üslubu da hedef dile aktarmak gerekmektedir.

 • Web Sitesi

  Teknolojinin ileri düzeyde geliştiği günümüzde, iletişim araçlarının da gelişip değişmesiyle internet ticari alanlarda başlıca vitrin haline gelmiştir. Bu anlamda bir web sitesi, bir firmanın sanal yüzünü ve hem yerel hem de uluslararası bazda müşteriye ulaşım platformunu oluşturmaktadır. Bu denli önemli bir işlev gören web sitelerinde kullanılan dil, müşteri nezdinde güven oluşturma açısından hayati bir önem arz etmektedir. Bir firmanın ürünlerini ve hizmetlerini tanıttığı web sitesi, özellikle yabancı müşterilere de hizmet veriyorsa, birden fazla dilde sunum yapmak mecburiyetindedir. İşte burada, söz konusu sunum kalitesini etkileyen başlıca faktörler çeviri ve yerelleştirmedir. Yerelleştirme; tercümenin hedef dilde, o dilin ifade tarzına ve kültürel birikimine uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi demektir. Tüm bu sebeplerden dolayı web sitesi çevirileri profesyonellik isteyen bir çeviri türüdür.

 • Redaksiyon

  Halihazırda çevirisi yapılmış metin veya belgeleri, hedef dilinde kontrol etme işlemidir. Redaksiyonda metnin doğruluğu; imla, noktalama, kelime kullanımı, yazım kuralları ve akıcılık bakımından ele alınarak detaylı bir biçimde gözden geçirilir.

 • Noter Tasdikli (Yeminli)

  Nüfus cüzdanı, vekaletname, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı, diploma, hukuki evraklar, sözleşmeler, mahkeme belgeleri ve noter onayı gerektiren diğer tüm evrakların çevirisidir. Noter tasdiki gerektiren belgelerin çevirisi noter yemin zaptı olan tercümanlar tarafından yapılıp imzalanmalıdır. Noter onayı için alınan ücret çeviri bedelinin dışındadır.

 • Broşür/Katalog

  Firmaların tanıtımı için hazırlanan broşür ve katalogların farklı dillere çevrilmesidir. Broşür ve katalog çevirisinde önemli olan marka sloganları ve marka kimliğinin hedef dile doğru şekilde aktarılabilmesidir.

Sözlü Tercüme
 • Ardıl Çeviri

  Ardıl çeviri, konferans, seminer ve toplantı gibi organizasyonlarda çevirmenin, konuşmacının genellikle yanında bulunmasıyla gerçekleşen çeviridir. Ardıl çeviride önce konuşmacı uzun olmayan bir süre konuşur. Bu esnada çevirmen notlarını alır ve konuşmacı sözlerine ara verince dinleyicilere söylenenleri tercüme eder. Bu çeviri türünde çoğunlukla mikrofon dışında teknik bir ekipman kullanılmaz. Ardıl çeviri yapacak tercümanın, dinleyicilere anlatılanları açık ve dikkati diri tutacak bir tarzda aktarması oldukça önemlidir.

 • Refakat Çevirisi

  Refakat çevirisi, yurt dışından gelen yabancı misafirlerin ağırlanması yahut yurtdışına yapılan ziyaretler esnasında sunulan çeviri hizmetidir. Refakat çevirisinde çevirmen, ziyaret ve gezi boyunca gruba eşlik ederek onlara çevirinin yanında bir nevi rehberlik hizmeti de sunar. Bu açıdan refakat çevirisi yapacak tercümanın dil becerisinin yanında, iletişim becerisinin de güçlü olması zorunludur.

Deşifre-Altyazı
 • Deşifre

  Sözlü olarak gerçekleşen konferans, seminer, toplantı, panel, sunum, toplantı gibi etkinliklerde alınan ses ve görüntü kayıtlarının çözümlenmesi işlemidir. Deşifre, yalnızca depolanan verinin yazıya geçirilmesi olabileceği gibi, bu yazıya geçirilen metnin başka bir dile aktarılması şeklinde de gerçekleşebilir. Deşifre yaparken en önemli hususlardan biri, ses veya görüntü dosyalarında yer alan gündelik konuşma dili ya da halk diline özgü tabirlerin doğru bir şekilde çözümlenebilmesidir.

 • Altyazı

  Anadilde veya yabancı bir dilde seslendirilmiş belgesel, dizi, TV programı, film gibi görsel yayınların başka bir dilde anlaşılması amacıyla yapılan çeviridir. Altyazı çevirisinde, görsel medyanın türüne göre, o alanda tecrübeli ve literatüre hakim tercümanların faaliyet göstermesi son derece önemlidir. Altyazı çevirilerinde, medya deşifre edilerek yeni bir altyazı hazırlanıp görselle senkronize edilebileceği gibi, hazır bir altyazı dosyası da doğrudan tercüme edilebilir.