0554 571 10 17
0264 277 05 08
bilgi@sakaryatercume.com
Yazılı Tercume
Yazılı Tercüme
 • Teknik Çeviri

  İnşaat, gıda, ziraat, endüstri, tekstil, otomotiv, kimya, enerji, lojistik, bilişim gibi alanlarda kullanım kılavuzları, mühendislik ve mimariye ilişkin metinler ve resmi belgelerin çevirisidir.

 • Ticari Çeviri

  Ticari sözleşmeler, ihaleler, ticari yazışmalar, muhasebe ve bankacılık belgeleri ve diğer ticari belgelerin asli formatına ve literatürüne uygun bir biçimde yapılan çevirisidir.

 • Hukuki

  Sözleşmeler, adli sicil kayıtları, mahkeme kararları, vekaletnameler, imza sirküleri, hukuk dalında yapılan yayınlar ve bu alandaki resmi belgelerin çevirisidir.

 • Tıbbi

  Sağlık ve sağlığa dair tüm hastalık türlerine dair belgeler, tıbbi cihaz kullanım kılavuzları, tıbbi içerikli yayın ve web sitelerinin çevirisidir. Tıp alanı çeviride en fazla uzmanlık isteyen alanlardan biri olduğundan, bu konuda uzun süreli tecrübeye sahip tercümanlar hizmet vermektedir.

 • Akademik

  Sosyal-Beşeri Bilimler, Fen Bilimleri, Tıp, Mühendislik, Finans, Edebiyat ve diğer tüm akademik alanlardaki makale, tez, kitap ve süreli yayın çevirileridir. Akademik metinler, konuları hasebiyle, ciddiyet ve titizlik gerektiren metinler olduğundan bu alanda yapılacak çevirilerde, ilgili tercümanda hem tecrübe hem de alanla ilgili özel birikim aranmaktadır.

 • Edebi

  Roman, hikaye, deneme, makale, fıkra, sohbet, eleştiri, hatıra, gezi yazısı, biyografi-otobiyografi, tiyatro, masal, çocuk kitapları ve şiir gibi edebi metin türlerinin çevirisidir. Edebi metin çevirileri, diğer tercüme türlerinde olduğu gibi alan tecrübesi gerektirmesinin yanı sıra, özel bir edebiyat ilgisi ve yazı yazma becerisi gerektirmektedir. Zira edebi metinlerde hem metni, hem de manayı ve bunlarla beraber belirli bir derecede üslubu da hedef dile aktarmak gerekmektedir.

 • Web Sitesi

  Teknolojinin ileri düzeyde geliştiği günümüzde, iletişim araçlarının da gelişip değişmesiyle internet ticari alanlarda başlıca vitrin haline gelmiştir. Bu anlamda bir web sitesi, bir firmanın sanal yüzünü ve hem yerel hem de uluslararası bazda müşteriye ulaşım platformunu oluşturmaktadır. Bu denli önemli bir işlev gören web sitelerinde kullanılan dil, müşteri nezdinde güven oluşturma açısından hayati bir önem arz etmektedir. Bir firmanın ürünlerini ve hizmetlerini tanıttığı web sitesi, özellikle yabancı müşterilere de hizmet veriyorsa, birden fazla dilde sunum yapmak mecburiyetindedir. İşte burada, söz konusu sunum kalitesini etkileyen başlıca faktörler çeviri ve yerelleştirmedir. Yerelleştirme; tercümenin hedef dilde, o dilin ifade tarzına ve kültürel birikimine uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi demektir. Tüm bu sebeplerden dolayı web sitesi çevirileri profesyonellik isteyen bir çeviri türüdür.

 • Redaksiyon

  Halihazırda çevirisi yapılmış metin veya belgeleri, hedef dilinde kontrol etme işlemidir. Redaksiyonda metnin doğruluğu; imla, noktalama, kelime kullanımı, yazım kuralları ve akıcılık bakımından ele alınarak detaylı bir biçimde gözden geçirilir.

 • Noter Tasdikli (Yeminli)

  Nüfus cüzdanı, vekaletname, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı, diploma, hukuki evraklar, sözleşmeler, mahkeme belgeleri ve noter onayı gerektiren diğer tüm evrakların çevirisidir. Noter tasdiki gerektiren belgelerin çevirisi noter yemin zaptı olan tercümanlar tarafından yapılıp imzalanmalıdır. Noter onayı için alınan ücret çeviri bedelinin dışındadır.

 • Broşür/Katalog

  Firmaların tanıtımı için hazırlanan broşür ve katalogların farklı dillere çevrilmesidir. Broşür ve katalog çevirisinde önemli olan marka sloganları ve marka kimliğinin hedef dile doğru şekilde aktarılabilmesidir.